הדור הבא של מנהלי העבודה

הדור הבא של מנהלי העבודה

החזרת ההכשרות המקצועיות לענף הבניין תאפשר לצמצם חוסרים של אלפי עובדים, במיוחד מנהלי עבודה

בשנה האחרונה נוספו יותר מ-200 מנהלי עבודה לענף הבניין בישראל. בשוק חסרים יותר מ-3,000 מנהלי עבודה, כך שהבעיה עדיין רחוקה מלהיפתר, אך התוספת של מנהלי עבודה ישראלים מוכיחה שניתן למלא את החסר ולהכשיר עובדים ישראלים שנשארים במקצוע, צוברים ותק ומתקדמים לתפקידי ניהול.

תפקידו של מנהל עבודה הוא אחד התפקידים החשובים ביותר לצורך קיומו של הענף. אתר בנייה, מכל גודל, מחוייב בנוכחותו של מנהל עבודה. אתרי בנייה גדולים מחוייבים במספר מנהלי עבודה, תלוי במספר העובדים באתר. מנהל העבודה הוא האחראי על האתר. הוא המנהל בפועל של המקום ועל כתפיו מוטלת אחריות כבדה.

בשנים האחרונות אנו נאבקים למען מנהלי העבודה. למשל, יוזמים מהלך שיסיר את הבלעדיות לאחריות הפלילית ממנהל העבודה במקרה של תאונה לחלוקת אחריות צודקת והגיונית יותר באתר הבנייה, כאשר מנהל העבודה אינו אחראי על תחומים שאינו מכיר או יכול להבין בהם.