יום האישה: אפילו הבכירות במשק משתכרות פחות מהגברים

יום האישה: אפילו הבכירות במשק משתכרות פחות מהגברים

מחקר שערכה BDO בחן את פערי השכר הגבוה ביותר בקרב 430 חברות ציבוריות וגילה פערים מגדריים בשכר בין גברים לנשים באותם תפקידים. במילים אחרות: הביטוי המגדרי לפערי השכר אינו פוסח גם על הבכירות ביותר

בשני העשירונים הראשונים של טבלת שיאני השכר בחברות הציבוריות לשנת 2020 אין אף אישה. איפה מדורגת “אלופת ישראל”? ובכן: אישה חתמה את העשירון השלישי – במקום ה-30. את מקום זה תופסת סמנכ”לית כספים מענף הטכנולוגיה, שאינה תושבת ישראל – כך עולה ממחקר שערכה עו”ד אדווה בלמס, שותפה ומנהלת תחום תגמול בכירים, BDO Consulting עם רו”ח יגאל טולדנו, שותף, מנהל BDO Consulting.

המחקר נערך בקרב כ-430 חברות ציבוריות בישראל, ובחן את חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בכל חברה. בשנת 2020 ממוצע סך חבילת התגמול לנושאי המשרה הגברים היתה 1,795 אלפי שקל (1.795 מיליארד שקל), מהם 45% בגין רכיב קבוע, והיתר בגין תמריצים ומענקים הוניים ואחרים. סך חבילת התגמול לנשים ב-2020 הייתה נמוכה בכ-36% משל מקביליהן הגברים (כ- 1,154 אלפי שקלים). החלוקה בין הרכיב הקבוע למשתנה אצל הנשים הייתה הפוכה. ייתכן שנתון זה נובע מכך שנשים מאופיינות כ”שונאות סיכון” יותר מאשר גברים, ולפיכך העדיפו שיעור רכיב קבוע גבוה יותר, גם אם בא על חשבון תגמול משתנה (תמריץ והוני) נמוך יותר. הרכיב הקבוע בשכרן של הנשים בשנת 2020 היווה כ-54% משכרן.

הענף שבו שכרן של הנשים חווה עדנה ונהנה מהתמורה החיובית המשמעותית ביותר היה ענף ההשקעה והאחזקות, שם חבילת התגמול שלהן עלתה ב-20% משנת 2019 – אך עודה נמוכה בכ-60% משל הגברים שנושאים באותן משרות. עיקר הפערים נובעים מהרכיבים המשתנים בחבילת התגמול (תמריץ ומענקים הוניים). בנוסף נבחנו גם את פערי השכר בחילופי מנהלים באותן חברות ובאותם תפקידים. ברוב המקרים, כשגבר החליף אישה באותו תפקיד ובאותה חברה שכרו היה גבוה יותר בצורה משמעותית לעומת גבר שהחליף גבר באותם תנאים – במקרים אלו לא היה שינוי שכר משמעותי, אם בכלל.